iPhone 6 供不應求…笑話一則

真人真事,  睇下你笑唔笑….
大叔同事R 經常問我, iPhone 6 去邊度買呀? 你用iPhone 1 咁幾時出iPhone 2, iPhone 3 又幾時iPhone 4 …. 咁咁咁咁… 如事者年年問, 一年問n 禁多次…… 好x 煩。 (我估你地身邊都有呢類人), 笑話係咁既, 早兩日….
同事R: 喂 Jonathan,iPhone 6 下星期六出喇喎?
我 : 係呀, 你等到喇, 唔洗問我啦
同事R:  咁邊度有得賣呀??
我: Online 咪有囉, 我都係Online 訂之嘛
同事R: 你唔係識人咩?
我: 唔洗識啦, 人人價錢都一樣
同事R: 搵你問人攞好似好D 喎
我: 唔係啦, 話識我仲收貴D 添呀頂
同事R: 你幫我講聲啦,留番一兩部比我嘛。
我: 你Online 訂咪得囉, 一人訂一部應該得格
同事R: 黎啦,上次已經叫你幫我講聲留兩部嫁啦!
我: 我上次已經講左喇咁
同事R: 你同邊個講左?? 我應該搵番邊個呀咁?
我: 我幫你同Steve Jobs 講左喇, 你去搵佢問下就得喇
同事R: 搵邊個話?
我: 以前係 Apple 做果個 Steve Jobs 呀~~~
同事R: 邊個係Steve Jobs?
我: Steve Jobs 你都唔識,做咩用iPhone 呀!?